Art Councils Lifestyle ข้อควรระวังในการเลือก”บริการกำจัดปลวก” ในราคาที่ถูกเกินไป

ข้อควรระวังในการเลือก”บริการกำจัดปลวก” ในราคาที่ถูกเกินไป


บริการกำจัดปลวก

                ปัจจุบันการเลือกบ้านที่ดีนั้นมีหลาย ๆ ปัจจัยที่เราต้องดูกัน แต่ไม่ว่าจะเลือกบ้านที่ดีแบบไหน ก็ยังมีปัญหาด้วยเช่นกัน โดยปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดนั้นคือ “ปลวก” เป็นหนึ่งในปัญหาที่ต้องพบเจอกันทุกบ้าน  ซึ่งแน่นอนว่าการใช้บริการกำจัดปลวกก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ยอดฮิตด้วยเช่นกัน แต่ว่าก็มีมิจฉาชีพ หรือ บริการกำจัดปลวก ที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยเช่นกัน โดยอาจจะแฝงมาในหลาย ๆ รูปแบบดังนั้นวันนี้เราจะมาดูข้อควรระวังในการใช้บริการกำจัดปลวกในราคาที่ถูกนะครับ

สารเคมีไม่ได้มาตรฐาน

            สารเคมีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้กำจัดปลวก ซึ่งปัจจุบันมีสารเคมีหลากหลายรูปแบบในการกำจัดปลวก ดังนั้นหากเราเลือกใช้ “บริการกำจัดปลวก” ที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งที่เราจะต้องพบนั้นคือมาตรฐานของสารเคมีที่อาจจะใช้ไม่ได้การ หรือใช้แล้วไม่ได้ผลนั้นเอง

ปลวกไม่ถูกกำจัดแบบสิ้นซาก

            การใช้ “บริการกำจัดปลวก” นั้นข้อควรวะวังต่อมานั้นคือ การกำจัดปลวกที่ไม่ได้มาตรฐาน นั้นเราอาจจะไม่เจอกับการกำจัดปลวกที่หายอย่างถาวร แต่ว่าอาจจะเป็นการกำจัดปลวกที่ใช้เพียงแค่ชั่วคราว และเมื่อเวลาไม่นานปลวกอาจจะกลับมาก็ได้ เพราะด้วยความไม่ได้มาตรฐานของสารเคมี อาจจะให้ปลวกกลับมาได้อีกเช่นกัน

บริการกำจัดปลวก

ไม่ปลอดภัย

            การกำจัดปลวก นอกจากสารเคมีที่ไม่ได้มาตรฐานแล้ว ความปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเช่นกัน ซึ่งบางทีความไม่ได้มาตรฐานของสารเคมีนั้นอาจจะทำให้เราไม่ปลอดภัย และ อาจจะเป็นอันตรายด้วยเช่นกันดังนั้นในเรื่องความปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องที่ต้องระวังด้วยเช่นกัน

                ดังนั้นหากเราจะใช้ “บริการกำจัดปลวก” เราควรเลือกใช้บริการที่ได้มาตรฐาน และ เลือกใช้บริการที่มั่นใจ และ ดูแล้วมีความน่าเชื่อถือมากกว่า เพราะว่าหากว่าเลือกใช้บริการที่ไดม้มาตรฐานอาจจะต้องระมัดระวังมากกว่าเดิมนะครับ