Art Councils Lifestyle เรียนรู้วิธีการอยู่กับฝุ่นอย่างปลอดภัย

เรียนรู้วิธีการอยู่กับฝุ่นอย่างปลอดภัย


เครื่องวัดฝุ่น PM2.5

หลายปีก่อนหน้านี้มีปัญหาระดับชาติหนึ่งปัญหาที่ได้รับการพูดถึงกันเป็นอย่างมาก และส่งผลเสียต่อร่างกายของประชาชนเป็นอย่างมากเช่นกัน ซึ่งคงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากปัญหาเรื่องฝุ่น โดยฝุ่นในที่นี้มีทั้งฝุ่น PM 10 และ PM 2.5 เป็นฝุ่นที่ได้รับการพูดถึงกันมากมายเพราะเป็นฝุ่นที่อันตรายต่อร่างกายและมีขนาดเล็กมาก ๆ ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ยิ่งไปกว่านั้นคือขนจมูกเราที่ทำหน้าที่ในการกรองสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่จมูกของเรานั้นไม่สามารถกรองฝุ่นทั้งสองชนิดนี้ได้ จึงทำให้ฝุ่นนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้ง่ายถ้าหากเราไม่ป้องกัน สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวเมื่อเจอฝุ่นชนิดนี้ไปก็จะยิ่งทำให้อาการกำเริบ หรือหากใครเป็นภูมิแพ้จะมีปฏิกิริยาที่ไวมากต่อฝุ่นชนิดนี้ไม่ว่าจะเป็นคันผิว คันจมูก แสบจมูก หายใจติดขัด เจ็บคอ เป็นต้น และแน่นอนว่าปัญหาเรื่องฝุ่นนี้อยู่กับเรามานานหลายปีซึ่งไม่มีท่าทีว่าจะหมดไปได้ ดังนั้นเราต้องทำการปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับฝุ่นให้ได้อย่างปลอดภัย

วิธีการอยู่ร่วมกับฝุ่นอย่างปลอดภัย 

  • ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งต้องทำการตรวจเช็คค่าฝุ่นจาก เครื่องวัดฝุ่น PM 10 หรือ เครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 ทุกครั้ง เนื่องจากเครื่องวัดฝุ่น PM 10 และเครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 นั้นจะบอกค่าฝุ่นในขณะนั้นว่ามีปริมาณเท่าไหร่และอยู่ในระดับไหน หากค่าฝุ่นอยู่ในระดับที่อันตรายเราอาจจะต้องเลี่ยงในการออกไปนอกบ้านเพื่อเป็นการป้องกันตนเองเบื้องต้น ทั้งนี้ปัจจุบันได้มีเครื่องวัดฝุ่น PM 10 และ PM 2.5 แบบพกพาแล้วทำให้สามารถพกไปใช้ได้ตามสะดวก
  • เมื่อตรวจเช็คค่าฝุ่นแล้วหากพบว่าค่าฝุ่นเกินมาตรฐานแต่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกได้ อย่างเช่นในวันทำงานปกติที่มีค่าฝุ่นสูงเราก็ไม่สามารถเลี่ยงไม่ไปทำงานได้ ดังนั้นเราต้องป้องกันโดยการใส่หน้ากากอนามัยชนิดที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 หรือ PM 10 ได้ เนื่องจากที่กล่าวไปข้างต้นว่าฝุ่นชนิดนี้มีขนาดเล็กมากดังนั้นหน้ากากแบบธรรมดาไม่สามารถป้องกันได้
  • ควรมีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศทั้งในสำนักงานและในบ้าน เพื่อให้เครื่องฟอกอากาศช่วยฟอกอากาศที่บริสุทธิ์ให้แก่เรา หรือหากใครงบน้อยก็สามารถปลูกต้นไม้ช่วยฟอกอากาศได้เช่นกัน

เห็นมั้ยว่าเราสามารถอยู่ร่วมกับฝุ่นได้อย่างปลอดภัยด้วยวิธีง่าย ๆ ที่เราสามารถทำได้เอง แต่คงจะดีกว่าถ้าในสถานที่ที่เราอยู่ไม่มีฝุ่นพิษพวกนี้