Day: April 10, 2020

Art

ศิลปะลดสมาธิสั้นในเด็ก ได้อย่างไรศิลปะลดสมาธิสั้นในเด็ก ได้อย่างไร

            การที่เด็กซนจนเกินเหตุหรือเด็กที่นิ่งจนเกินไป คือ กลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นเด็กสมาธิสั้นได้ทั้งสิ้น แน่นอนว่ามันย่อมส่งผลต่อการดำเนินชีวิต การเรียนร และอื่นๆ ในอนาคต เด็กที่อยู่ในวัยเรียนเป็นกลุ่มที่พบว่ามีอาการสมาธิสั้นมากที่สุด ซึ่งอาการสมาธิสั้นที่เกิดขึ้น เนื่องจากการเลี้ยงดูที่ขาดความใส่ใจและการเทคโนโลยีที่ทำให้เด็กไม่ต้องสนอง อย่างโทรทัศน์หรือมือถือเข้ามาช่วยเด็กหยุดนิ่ง ซึ่งการที่เด็กหยุดนิ่งจะทำให้คนเลี้ยงเหนื่อยน้อยลงและมีเวลาในการทำสิ่งอื่นมากขึ้น แต่ว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้เด็กมีอาการสมาธิสั้นไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่ทำ มีอารมณ์แปรปรวน มีความก้าวร้าว รอคอยไม่เป็น เอาแต่ใจ ซึ่งอาการในเด็กแต่ละคนจะมีลักษณะที่ต่างกัน ซึ่งเมื่อโตขึ้นไปเด็กจะเข้าสังคมได้ยาก ...