Day: May 17, 2020

การใช้ศิลปะ เพื่อการสร้างรายได้

การใช้ศิลปะ เพื่อการสร้างรายได้การใช้ศิลปะ เพื่อการสร้างรายได้

            การสร้างรายได้ในยุคนี้ ไม่เพียงแค่การขายความทันสมัยเท่านั้น แต่การขายความมีคุณค่าคือสิ่งที่เรียกว่าเทรนด์สำหรับปัจจุบัน เพราะเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป สิ่งที่เคยได้รับความนิยมเมื่อสิบปีที่แล้วก็จะวนเวียนกลับมาได้รับความนิยมอีกในยุคนี้ เสื้อผ้า หรืองานต่างๆ ที่เป็นงานศิลปะที่ดูเหมือนว่าจะตกยุคไปแล้วจึงกลับมามีคุณค่าและโดดเด่นในสังคมอรีกครั้ง แต่จะดีมากแค่ไหนหากสามารถเปลี่ยนงานศิลปะที่ตนเองชื่นชอบให้กลายเป็นช่องทางสร้างได้ ซึ่งวันนี้เรามีงานศิลปะที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคุณได้ นั่นคือ การเย็บผ้า              คนที่ชอบการเย็บปักถักร้อยถือว่าเป็นคนที่มีศิลปะอยู่ในตัวและสามารถสร้างมูลค่าได้ง่ายมาก โดยเฉพาะการเย็บผ้าถือว่าเป็นงานศิลปะที่ต้องอาศัยความอดทนและความคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่การออกแบบ การทำการตัดเย็บออกมาเป็นชิ้นงาน ดังนั้นสำหรับใครที่ชอบและมีความสุขในการตัดเย็บแล้ว ให้ท่านทำการเลือกว่าต้องการเย็บผ้าออกมาเป็นชิ้นงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ...