Day: October 18, 2020

เครื่องวัดฝุ่น PM2.5

เรียนรู้วิธีการอยู่กับฝุ่นอย่างปลอดภัยเรียนรู้วิธีการอยู่กับฝุ่นอย่างปลอดภัย

หลายปีก่อนหน้านี้มีปัญหาระดับชาติหนึ่งปัญหาที่ได้รับการพูดถึงกันเป็นอย่างมาก และส่งผลเสียต่อร่างกายของประชาชนเป็นอย่างมากเช่นกัน ซึ่งคงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากปัญหาเรื่องฝุ่น โดยฝุ่นในที่นี้มีทั้งฝุ่น PM 10 และ PM 2.5 เป็นฝุ่นที่ได้รับการพูดถึงกันมากมายเพราะเป็นฝุ่นที่อันตรายต่อร่างกายและมีขนาดเล็กมาก ๆ ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ยิ่งไปกว่านั้นคือขนจมูกเราที่ทำหน้าที่ในการกรองสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่จมูกของเรานั้นไม่สามารถกรองฝุ่นทั้งสองชนิดนี้ได้ จึงทำให้ฝุ่นนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้ง่ายถ้าหากเราไม่ป้องกัน สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวเมื่อเจอฝุ่นชนิดนี้ไปก็จะยิ่งทำให้อาการกำเริบ หรือหากใครเป็นภูมิแพ้จะมีปฏิกิริยาที่ไวมากต่อฝุ่นชนิดนี้ไม่ว่าจะเป็นคันผิว คันจมูก แสบจมูก หายใจติดขัด เจ็บคอ ...