Day: October 22, 2020

บุหรี่ไฟฟ้า Pod System

วิธียืดอายุการใช้งาน บุหรี่ไฟฟ้า Pod Systemวิธียืดอายุการใช้งาน บุหรี่ไฟฟ้า Pod System

เพราะบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของที่มีราคาสูงพอสมควร ต่างจากบุหรี่มวนทั่วไป ในการใช้งานจึงต้องมีการดูแลเป็นอย่างดี ไม่ใช่ใช้งานแบบทิ้งๆ ขว้าง ถ้าใช้แบบนี้จะทำให้คุณภาพในการใช้งานเสื่อมลง และที่สำคัญคือบุหรี่ไฟฟ้าของคุณจะพังง่ายด้วย ดังนั้นผู้ที่คิดจะเล่น บุหรี่ไฟฟ้า Pod System ควรจะรู้วิธีการรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานของบุหรี่ไฟฟ้าด้วย  สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะดูแลรักษาอย่างไร ให้ใช้งานได้ยาวๆ ไม่เฉพาะคนใหม่เท่านั้น ถึงคนเก่าเองที่ยังไม่รู้ ก็ควรจะดูวิธีการดูและต่อไปนี้ก่อน จะทำให้คุณได้มีบุหรี่ไฟฟ้าใช้ไปนานๆ คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป  การยืดอายุการใช้งานบุหรี่ไฟฟ้า Pod System  1.ชาร์จไฟให้เต็มก่อนใช้งาน  สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความเสียหายกับบุหรี่ไฟฟ้าได้มากที่สุด ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่เสื่อม ...