การใช้ศิลปะ เพื่อการสร้างรายได้

การใช้ศิลปะ เพื่อการสร้างรายได้การใช้ศิลปะ เพื่อการสร้างรายได้

            การสร้างรายได้ในยุคนี้ ไม่เพียงแค่การขายความทันสมัยเท่านั้น แต่การขายความมีคุณค่าคือสิ่งที่เรียกว่าเทรนด์สำหรับปัจจุบัน เพราะเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป สิ่งที่เคยได้รับความนิยมเมื่อสิบปีที่แล้วก็จะวนเวียนกลับมาได้รับความนิยมอีกในยุคนี้ เสื้อผ้า หรืองานต่างๆ ที่เป็นงานศิลปะที่ดูเหมือนว่าจะตกยุคไปแล้วจึงกลับมามีคุณค่าและโดดเด่นในสังคมอรีกครั้ง แต่จะดีมากแค่ไหนหากสามารถเปลี่ยนงานศิลปะที่ตนเองชื่นชอบให้กลายเป็นช่องทางสร้างได้ ซึ่งวันนี้เรามีงานศิลปะที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคุณได้ นั่นคือ การเย็บผ้า              คนที่ชอบการเย็บปักถักร้อยถือว่าเป็นคนที่มีศิลปะอยู่ในตัวและสามารถสร้างมูลค่าได้ง่ายมาก โดยเฉพาะการเย็บผ้าถือว่าเป็นงานศิลปะที่ต้องอาศัยความอดทนและความคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่การออกแบบ การทำการตัดเย็บออกมาเป็นชิ้นงาน ดังนั้นสำหรับใครที่ชอบและมีความสุขในการตัดเย็บแล้ว ให้ท่านทำการเลือกว่าต้องการเย็บผ้าออกมาเป็นชิ้นงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ...

Art

ศิลปะลดสมาธิสั้นในเด็ก ได้อย่างไรศิลปะลดสมาธิสั้นในเด็ก ได้อย่างไร

            การที่เด็กซนจนเกินเหตุหรือเด็กที่นิ่งจนเกินไป คือ กลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นเด็กสมาธิสั้นได้ทั้งสิ้น แน่นอนว่ามันย่อมส่งผลต่อการดำเนินชีวิต การเรียนร และอื่นๆ ในอนาคต เด็กที่อยู่ในวัยเรียนเป็นกลุ่มที่พบว่ามีอาการสมาธิสั้นมากที่สุด ซึ่งอาการสมาธิสั้นที่เกิดขึ้น เนื่องจากการเลี้ยงดูที่ขาดความใส่ใจและการเทคโนโลยีที่ทำให้เด็กไม่ต้องสนอง อย่างโทรทัศน์หรือมือถือเข้ามาช่วยเด็กหยุดนิ่ง ซึ่งการที่เด็กหยุดนิ่งจะทำให้คนเลี้ยงเหนื่อยน้อยลงและมีเวลาในการทำสิ่งอื่นมากขึ้น แต่ว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้เด็กมีอาการสมาธิสั้นไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่ทำ มีอารมณ์แปรปรวน มีความก้าวร้าว รอคอยไม่เป็น เอาแต่ใจ ซึ่งอาการในเด็กแต่ละคนจะมีลักษณะที่ต่างกัน ซึ่งเมื่อโตขึ้นไปเด็กจะเข้าสังคมได้ยาก ...