Tag: บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่

บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่

3 ข้อบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่หลายคนมองข้าม3 ข้อบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่หลายคนมองข้าม

                ในหลาย ๆ บริษัทการตรวจสุขภาพนั้นอาจจะไม่มีการใช้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ นั้นเพราะคิดว่าเป็นการสินเปลืองงบประมาณ แต่วันนี้ในบทความนี้เรามี ข้อแย้งกันถึงข้อดีของการใช้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ที่อาจจะทำให้คุณเปลี่ยนไปใช้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ เพราะว่าอาจจะคุ้มกว่าการให้พนักงานออกไปตรวจกันเองก็ได้นะครับ ไม่ต้องรอเอกสาร             เนื่องจากการที่เราจะให้พนักงานนั้นไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเอง และ รอให้ถึงกำหนด และค่อยให้พนักงานมาส่งเอกสารรับรองการตรวจนั้นอาจจะทำให้เสียเวลาก็ได้นะครับ เพราะบางทีอาจจะมีพนักงานบางคนลืม จนไม่ได้ไปตรวจสุขภาพประจำปีมาก็ได้ แต่ถ้าหากว่าใช้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ก็จะมีรถมาให้ตรวจถึงที่โดยที่ไม่ต้องรอพนักงานไปตรวจเองเลย แถมทางบริษัทบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ...